Priser:
Alle priser på tattooshop.dk er opgivet i DKK og er inkl. 25% moms, afgifter, told m.m.
Der tages forbehold for udsolgte varer, afgiftsændringer samt udefrakommende prispåvirkninger.

Forbehold:
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.
Forsendelse:
Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal du som køber selv rette henvendelse til transportøren, oftest Post Danmark.
Tattooshop.dk er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.
Fortrydelsesret:
Tattooshop.dk yder 14 dages returret/fortrydelsesret ifølge reglerne herom i forbrugeraftaleloven. Fristen regnes fra den dag, hvor du har modtaget det købte ved aflevering på bopælen eller ved afhentning på posthuset m.v.
Fortryder du købet, har du følgende muligheder:
Du kan sende det købte retur med posten eller en anden fragtfører. Det anbefales, at du ved varens tilbagesendelse ved postkvittering eller lignende sikrer dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt.
Det er som hovedregel en betingelse for din fortrydelsesret, at tattooshop.dk modtager varen retur i samme stand og emballage, som da du modtog varen. Varen skal returneres i uåbnet stand.
Ved kreditering kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris. Ved kreditering opkræves et administrationsgebyr på 10% af fakturabeløbet.
Varen krediteres herefter og du bedes vedlægge reg. / kontonr. så vi kan overføre dit tilgodehavende elektronisk.
Reklamationsret:
I henhold til købeloven er der 2 års reklamationsret, omfattende fejl og mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles tattooshop.dk indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for ombytning eller efter aftale evt. kreditering. Omkostninger i forbindelse med ombytning afholdes af tattooshop.dk.
Du skal sende varen til os og henvise til fakturanummer samt en beskrivelse af hvad du mener der er galt med varen. Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder tattooshop.dk sig ret til at foretage fradrag for for eventuelt manglende emballage eller tilbehør. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på DKK 150,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger.
Ansvarsbegrænsning:
I det omfang tattooshop.dk i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er tattooshop.dk ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v.
Tattooshop.dk påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
Persondatapolitik:
Personlige oplysninger om vores kunder opbevares i 5 år, og bruges kun i forbindelse med opfyldelse af ordrer. Oplysningerne anses som fortrolige og vil ikke blive overgivet til tredjemand. Du kan til enhver tid kontakte tattooshop.dk, hvis du ønsker dine data slettet.

Mvh.
Tattooshop.dk.